Ohjeet ja julkaisut

Tähän osioon on kerätty tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita tutkijoille ja tiedeyhteisölle sekä tutkimustetiikkaan liittyvää opetusmateriaalia. Lisäksi voi perehtyä anonymisoituihin tapauslyhennelmiin, toimintakertomuksiin ja muihin julkaisuihin sekä muiden tahojen tuottamiin ammattieettisiin ohjeistuksiin sekä kansainvälisiin ohjeistuksiin.

TENKin ohjeet

Vanhat ohjeet

Tapausesimerkkejä

Tieteellisen kirjoittamisen ohjeita

Aineistonhallinnan ohjeita

  • Aineistonhallinnan käsikirja. Tietoarkiston julkaisema, 2015 uudistettu käsikirja on tarkoitettu avuksi tutkijoille aineistoasioissa tutkimuksen suunnittelusta sen päättymiseen saakka.

Suomalaisia tieteenalakohtaisia tutkimuseettisiä ohjeistuksia

Kansainvälisiä ohjeistuksia ja koodistoja

TENKin opetusmateriaalia

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK (ppt, 560Kb)

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (ppt, 1.2 Mb)