Tutkimusetiikan maailmankonferenssi 2019

Valokuva Hong Kongin lahdesta yöllä.

28.06.2019

Tutkimusetiikan maailmankonferenssi 2019

suomi

Hongkongissa 2. - 5.6.2019 järjestetty tutkimusetiikan maailmankonferenssi (6th World Conference on Research Integrity) kokosi yhteen eri tieteenalojen toimijoita ympäri maailmaa keskustelemaan tutkimusetiikan ajankohtaisista aiheista. Tämän kuudennen maailmankonferenssin teemaksi oli nostettu tutkimusetiikan uudet haasteet.

Keskustelua käytiin muun muassa eri maiden tutkimuseettisistä koodistoista ja käytänteistä, tiedevilpistä ja sen ennaltaehkäisystä, saalistajajulkaisuista ja niiden vaikutuksesta tieteelliseen julkaisemiseen, rahoittajien tutkimuseettisestä vastuusta sekä tutkimuksen arvioinnista.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi konferenssissa HTK-ohjeen kiinankielisen version, joka on tarkoitettu Suomessa työskentelevien kiinalaistutkijoiden työn tueksi. Esittelimme myös ensimmäisen suomalaisen tutkimusetiikan barometrin tuloksia sekä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) selvityksiä tutkijan saamasta palautteesta.

Tutkimuksen laadun arviointi perustuu tällä hetkellä vahvasti julkaisumääriin, vaikuttavuuskertoimiin ja hankittuun rahoitukseen. Suomalainen tutkijan ansioluettelomalli nostettiin konferenssin päätösplenaarissa esille hyvänä esimerkkinä, jonka avulla voidaan arvioida myös muuta tutkimukseen liittyvää toimintaa.  

Konferenssiin osallistui Suomesta TENKin ja Vastuullinen tiede -hankkeen edustajia. 

Lue Vastuullinen tiede -hankkeen matkaraportti Avoimen tieteen sivuilla!