TENK päivittää Tutkijan ansioluettelomallin

Kirjoituskone.

05.02.2020

TENK päivittää Tutkijan ansioluettelomallin

suomi

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat päivittäneet Tutkijan ansioluettelomallin. Päivitetty ansioluettelomalli julkaistaan Etiikan päivän yhteydessä järjestettävässä Vastuullisen arvioinnin keskustelutilaisuudessa 18.3.2020.

TENK laati ensimmäisen mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta ansioluettelosta suomalaisten tutkimusorganisaatioiden käyttöön vuonna 2012. Ansioluettelomallia on nyt päivitetty tekemällä siihen teknisiä tarkistuksia ja saattamalla se vastaamaan avoimen tieteen vaatimuksia. Päivityksestä vastasi työryhmä, jossa olivat edustettuina kaikki alkuperäisen ansioluettelomallin laatineet tahot. Työryhmän puheenjohtajana toimi TENKin puheenjohtaja Riitta Keiski Oulun yliopistosta.

"Tutkijan ansioluettelomalli. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2020" tullaan julkaisemaan sarjassa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja (1/2020).

Lue lisää Etiikan päivästä 18.3.2020