Sitoutuneet organisaatiot

Ihmistieteellisen tutkimuksen ennakkoarvioinnin lausuntopyyntö tehdään tutkimusorganisaation ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle (huom. ei TENKille).

Ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin järjestämiseen sitoutuneet organisaatiot:

Yliopistot (13/15)

Ammattikorkeakoulut (21/25)

Tutkimuslaitokset (16)

 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Ikäinstituutti
 • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
 • Museovirasto
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Säteilyturvakeskus STUK
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Työterveyslaitos TTL
 • UKK-instituutti
 • Ulkopoliittinen instituutti UPI
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

Muut tahot (11)

 • A-klinikkasäätiö
 • Allergia- ja Astmaliitto / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
 • Finska Vetenskaps-Societen
 • Infektiotautien tutkimusyhdistys
 • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr, Cupore
 • Nuorisotutkimusverkosto
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Akatemia
 • Suomen elokuvatutkimuksen seura
 • Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Sitoutuminen ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin: