Sitoutuneet organisaatiot

Ihmistieteellisen tutkimuksen ennakkoarvioinnin lausuntopyyntö tehdään tutkimusorganisaation ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle (huom. ei TENKille).

Ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin järjestämiseen sitoutuneet organisaatiot:

Yliopistot (13/14)

Ammattikorkeakoulut (21/25)

 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Centria-ammattikorkeakoulu (ent. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu)
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu (ent. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu (ent. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu)
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitokset (17)

 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Ikäinstituutti
 • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
 • Museovirasto
 • Palkansaajien tutkimuslaitos
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Säteilyturvakeskus STUK
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Työterveyslaitos TTL
 • UKK-instituutti
 • Ulkopoliittinen instituutti UPI
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

Muut tahot (11)

 • A-klinikkasäätiö
 • Allergia- ja Astmaliitto / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
 • Finska Vetenskaps-Societen
 • Infektiotautien tutkimusyhdistys
 • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr, Cupore
 • Nuorisotutkimusverkosto
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Akatemia
 • Suomen elokuvatutkimuksen seura
 • Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Sitoutuminen ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin: