Sitoutuneet organisaatiot

Sitoutuminen ihmistieteiden eettisiin ennakkoarvioinnin ohjeeseen

Sitoutuneet organisaatiot

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2019 julkaisemaan Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjeeseen sitoutuneet organisaatiot (linkit vievät ko. organisaation eettisen toimikunnan sivuille):

Yliopistot (8/14)

  Ammattikorkeakoulut (15/25)

  Tutkimuslaitokset ja muut tahot (20)

  • A-klinikkasäätiö sr
  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
  • Eläketurvakeskus
  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • Finska Vetenskaps-Societeten
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  • Kansallisarkisto
  • Kelan tutkimus / Kansaneläkelaitos
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  • Siirtolaisuusinstituutti
  • Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT
  • Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL
  • Tieteellinen tutkimus Orton
  • Työterveyslaitos TTL
  • Ulkopoliittinen instituutti
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
  • Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos
   

  Vuoden 2009 ohjeeseen sitoutuneet

   Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2009 julkaisemaan vanhaan ohjeeseen Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (pdf) sitoutuneet organisaatiot:

   Yliopistot (13/14)

   Ammattikorkeakoulut (21/25)

   • Yrkeshögskolan Arcada
   • Centria-ammattikorkeakoulu (ent. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu)
   • Diakonia-ammattikorkeakoulu
   • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
   • Humanistinen ammattikorkeakoulu
   • Hämeen ammattikorkeakoulu
   • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
   • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   • Karelia-ammattikorkeakoulu (ent. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
   • Lahden ammattikorkeakoulu
   • Lapin ammattikorkeakoulu (ent. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu)
   • Laurea ammattikorkeakoulu
   • Metropolia ammattikorkeakoulu
   • Yrkeshögskolan Novia
   • Poliisiammattikorkeakoulu
   • Saimaan ammattikorkeakoulu
   • Satakunnan ammattikorkeakoulu
   • Savonia-ammattikorkeakoulu
   • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
   • Turun ammattikorkeakoulu
   • Vaasan ammattikorkeakoulu

   Tutkimuslaitokset (17)

   • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
   • Ikäinstituutti
   • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
   • Kirkon tutkimuskeskus
   • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
   • Museovirasto
   • Palkansaajien tutkimuslaitos
   • Siirtolaisuusinstituutti
   • Suomen ympäristökeskus SYKE
   • Säteilyturvakeskus STUK
   • Teknologian tutkimuskeskus VTT
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
   • Työterveyslaitos TTL
   • UKK-instituutti
   • Ulkopoliittinen instituutti UPI
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
   • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

   Muut tahot (11)

   • A-klinikkasäätiö
   • Allergia- ja Astmaliitto / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
   • Finska Vetenskaps-Societen
   • Infektiotautien tutkimusyhdistys
   • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr, Cupore
   • Nuorisotutkimusverkosto
   • Sosiaalilääketieteen yhdistys
   • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
   • Suomen Akatemia
   • Suomen elokuvatutkimuksen seura
   • Svenska litteratursällskapet i Finland

    

   päivitetty 9.10.2019