Muut ohjeet ja suositukset

Aineistonhallinnan ohjeita

  • Aineistonhallinnan käsikirja. Tietoarkiston julkaisema, 2015 uudistettu käsikirja on tarkoitettu avuksi tutkijoille aineistoasioissa tutkimuksen suunnittelusta sen päättymiseen saakka.
  • Antti Ketola, Raimo Lahti: Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja (Helsinki 2014)

Ammattikorkeakoulujen eettiset suositukset

Kansainvälisiä ohjeistuksia ja koodistoja

Kansainvälisiä toimijoita

Suomalaisia tieteenalakohtaisia tutkimuseettisiä ohjeistuksia

Tieteellisen kirjoittamisen ohjeita