Aiemmat kokoonpanot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta perustettiin 15.11.1991 annetulla asetuksella (1347/91), ja se aloitti toimintansa helmikuussa 1992.

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.2016 - 31.1.2019

Puheenjohtaja

Kansleri emerita Krista Varantola, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtaja

Yliopistonlehtori Pekka Louhiala, Helsingin yliopisto

Jäsenet

 • Johtava ekonomisti Kari Hämäläinen, VATT
 • Vanhempi tutkija Jyrki Kettunen, Arcada
 • Professori Erika Löfström, Helsingin yliopisto
 • Professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto
 • Professori Riitta Salmelin, Aalto-yliopisto
 • Ohjelmapäällikkö Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus
 • Professori Risto Turunen, Itä-Suomen yliopisto
 • Lakimies Meri Vannas, Suomen Akatemia

Pääsihteeri

FT, dos. Sanna Kaisa Spoof 

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.2013 - 31.1.2016

Puheenjohtaja

Kansleri emerita Krista Varantola, kielitiede, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtaja

Professori Markku Helin, oikeustiede, Turun yliopisto

Jäsenet

Pääsihteeri

FT, dos. Sanna Kaisa Spoof 

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.2010 - 31.1.2013

Puheenjohtaja

Kansleri Krista Varantola, kielitiede, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtaja

Professori Veikko Launis, lääketieteellinen etiikka, Turun yliopisto

Jäsenet

Pääsihteeri

 • Liisa Nieminen (1.2. - 16.6.2010)
 • Dosentti, FT Sanna Kaisa Spoof (1.9.2010 lähtien sijaisena, 1.1.2012 lähtien vakinaisena)

Avustaja

 • FM Terhi Tarkiainen (1.2.2010 - 15.9.2010)
 • VTK Heidi Laine (16.9.2010 - 30.4.2011)
 • FM Anna Rauhala (1.8.2011 - 31.1.2013)

Viestintäsuunnittelija

 • VTM Sanna Jäppinen (31.1.2012 - 31.1.2013)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.2007 - 31.1.2010

Puheenjohtaja

Kansleri Eero Vuorio (molekyylibiologia, Turun yliopisto; 1.1.2010 alkaen johtaja, Biokeskus Suomi)

Varapuheenjohtaja             

Vararehtori, professori Riitta Keiski (prosessitekniikka, Oulun yliopisto)

Jäsenet                               

 • Professori Katie Eriksson (hoitotiede, Åbo Akademi)
 • Pääjohtaja Matti Heikkilä (sosiaalipolitiikka, Stakes; 3.9.2008 alkaen tutkimusprofessori Jussi Simpura, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
 • Lainsäädäntöneuvos Markku Helin (oikeustiede, Oikeusministeriö)
 • Teknologiajohtaja Merja Hiltunen (Teknologian kehittämiskeskus TEKES; 1.6.2008 alkaen teknologia-asiantuntija Hanna Rantala, bioteknologia, Teknologian kehittämiskeskus TEKES)
 • Kehittämispäällikkö Arja Kuula (yhteiskuntatieteet, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto)
 • Arviointi- ja kehittämistoimen johtaja Paavo Löppönen (yhteiskuntatieteet, Suomen Akatemia)
 • Johtaja Sinimaaria Ranki (kauppatiede, EVTEK-ammattikorkeakoulu, 1.8.2008 alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulu)
 • Professori Ari Salminen (julkishallinto, Vaasan yliopisto)

Pääsihteeri                         

 • FT, dosentti Sari Löytökorpi (31.8.2007 saakka)
 • OTT, dosentti Salla Lötjönen (1.9.2007 - 14.6.2008)
 • OTT, VTM, dosentti Liisa Nieminen (1.8.2008 alkaen)

Toimistosihteeri                 

tradenomi Johanna Nieminen (16.11.2007 saakka)

Avustaja                            

 • FM Terhi Tarkiainen (7.1.2008 – 31.7.2009, 1.1.2010 – 31.1.2010)
 • VTK Heidi Laine (1.8.2009 – 31.12.2009)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.2004 - 31.1.2007

Puheenjohtaja                    

Kansleri Eero Vuorio (molekyylibiologia, Turun yliopisto)

Varapuheenjohtaja             

Professori Jaana Hallamaa (teologia, Helsingin yliopisto)

Jäsenet                               

 • Professori Katie Eriksson (hoitotiede, Åbo Akademi)
 • Teknologia-asiantuntija Merja Hiltunen (Tekes, 1.1.2006 alkaen teknologiajohtaja)
 • Professori Liisi Huhtala (kirjallisuustiede, Oulun yliopisto)
 • Professori Juha Karhu (oikeustiede, Lapin yliopisto)
 • Johtaja Paavo Löppönen (yhteiskuntatieteet, Suomen Akatemia)
 • Tutkimuspäällikkö Sinimaaria Ranki (kauppatiede, Helia, 15.3.2005 alkaen EVTEK-ammattikorkeakoulun vararehtori)
 • Professori Ari Salminen (julkishallinto, Vaasan yliopisto)
 • Professori Terttu Vartiainen (ympäristökemia, Kansanterveyslaitos, Kuopion yliopisto)

Pääsihteeri        

 • OTK, MA Salla Lötjönen (1.2.2004 - 16.1.2005; 16.7.2005 - 31.8.2005)
 • Tutkimusasiamies Reetta Niemelä (17.1. - 15.7.2005)
 • Dosentti, FT Sari Löytökorpi (1.9.2005 - 31.1.2007)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.2001 - 31.1.2004

Puheenjohtaja                    

Rehtori Gustav Björkstrand (teologia, Åbo Akademi)

Varapuheenjohtaja             

Dosentti Jaana Hallamaa (teologia, Helsingin yliopisto)

Jäsenet                               

 • Pääsihteeri Sakari Karjalainen (lääketiede, Suomen Akatemia)
 • Erikoistutkija Veikko Launis (käytännöllinen filosofia, Turun yliopisto)
 • Professori Olli Mäenpää (oikeustiede, Helsingin yliopisto)
 • Yliassistentti Sinikka Parkkinen (biokemia, Joensuun yliopisto)
 • Professori Amos Pasternack (lääketiede, Tampereen yliopisto)
 • Tutkimusprofessori Matti Sarvas (mikrobiologia, Kansanterveyslaitos)
 • Johtaja Mervi Sibakov (bioteknologia, Teknologian kehittämiskeskus)
 • Professori Irma Sorvali (kielitieteet, Oulun yliopisto)

Pysyvä asiantuntija            '

Johtaja Marja Simonsuuri-Sorsa (Opetusministeriö)

Pääsihteeri             

 • tiedesihteeri Jaana Aalto (Suomen Akatemia, 1.2. - 31.7.2001)           
 • OTK, M.A. Salla Lötjönen (1.8.2001 alkaen, toimi muutettiin päätoimiseksi ja neuvottelukunnan toimisto sijoitettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteyteen)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.1998 - 31.1.2001

Puheenjohtaja                    

Kansleri Keijo Paunio (Turun yliopisto)

Varapuheenjohtaja             

Tutkimusprofessori Matti Sarvas (Kansanterveyslaitos)

Jäsenet                               

 • Dosentti Jaana Hallamaa (Helsingin yliopisto)
 • Pääsihteeri Sakari Karjalainen (Suomen Akatemia)
 • Professori Jorma Palo (Helsingin yliopisto)
 • Professori Juhani Pietarinen (Turun yliopisto)
 • Professori Ari Saarnilehto (Turun yliopisto)
 • Dosentti Mervi Sibakov (TEKES)
 • Johtaja Marja Simonsuuri-Sorsa (Opetusministeriö)
 • Apulaisosastopäällikkö Pirkko Skutnabb (Maa- ja metsätalousministeriö)

Pääsihteeri

VTL Veikko Launis (Turun yliopisto)

Sihteeri                              

 • OTK Salla Lötjönen (Helsingin yliopisto, 1.2.1998 - 3.2.2000)
 • OTL Toomas Kotkas (Helsingin yliopisto, 4.2.2000 - 31.1.2001)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.1995 - 31.1.1998

Puheenjohtaja                    

Rehtori Keijo Paunio (Turun yliopisto)

Varapuheenjohtaja             

Professori Matti Sarvas (Kansanterveyslaitos)

Jäsenet                               

 • Professori Pirjo H. Mäkelä (Kansanterveyslaitos)
 • Professori Jorma Palo (HYKS)
 • Professori Veli Kauppinen (VTT)
 • Professori Gustav Björkstrand (Åbo Akademi)
 • Pääsihteeri Anneli Pauli (Suomen Akatemia)
 • Ylitarkastaja Pirkko Skutnabb (Maa- ja metsätalousministeriö)
 • Teknologiajohtaja Markus Koskenlinna (TEKES)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.1992 - 31.1.1995

Puheenjohtaja                    

Professori Keijo Paunio (Turun yliopisto)

Varapuheenjohtaja             

Professori Matti Sarvas (Kansanterveyslaitos)

Jäsenet                               

 • Kansleri Erik Allardt (Åbo Akademi)
 • Apulaisprofessori Seikko Eskola (Tampereen yliopopisto)
 • Professori Erkki Leppäkoski (Åbo Akademi)
 • Professori Pirjo Mäkelä (Kansanterveyslaitos)
 • Professori Jorma Palo (HYKS)
 • Ylitarkastaja Pirkko Skutnabb (Maa- ja metsätalousministeriö)
 • Ylitarkastaja Tuija Talsi (ympäristöministeriö)
 • Ylitarkastaja Anita Ahlfors-Friman (ympäristöministeriö)
 • Professori Tuija Vihavainen (VTT)

Pääsihteeri                         

 • Projektipäällikkö Paavo Löppönen (Suomen Akatemia)