Medlemmar

Sammansättning 1.2.2016 - 31.1.2019

Chair

Kansler emerita Krista Varantola, Tammerfors universitet

Viceordförande

Universitetslektor Pekka Louhiala, Helsingfors universitet

Medlemmar

  • Ledande ekonomist Kari Hämäläinen, VATT
  • Äldre forskare Jyrki Kettunen, Arcada
  • Professor Erika Löfström, Helsingfors universitet
  • Professor Rainer OeschHelsingfors universitet
  • Professor Riitta Salmelin, Aalto-universitetet
  • Programchef  Sirpa Thessler, Naturresursinstitutet
  • Professor Risto Turunen, Östra Finlands universitet
  • Jurist Meri Vannas, Finlands Akademi

Generalsekreterare

FD, doc. Sanna Kaisa Spoof