Sitoutuneet organisaatiot

Ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin järjestämiseen sitoutuneet organisaatiot:

Yliopistot (13/15)

Ammattikorkeakoulut (22/26)

Tutkimuslaitokset (14)

Muut tahot (11)

 • A-klinikkasäätiö
 • Allergia- ja Astmaliitto / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
 • Finska Vetenskaps-Societen
 • Infektiotautien tutkimusyhdistys
 • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr, Cupore
 • Nuorisotutkimusverkosto
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Akatemia
 • Suomen elokuvatutkimuksen seura
 • Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Sitoutuminen ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin: