Muut ohjeet ja suositukset

Tieteellisen kirjoittamisen ohjeita

Aineistonhallinnan ohjeita

  • Aineistonhallinnan käsikirja. Tietoarkiston julkaisema, 2015 uudistettu käsikirja on tarkoitettu avuksi tutkijoille aineistoasioissa tutkimuksen suunnittelusta sen päättymiseen saakka.

Suomalaisia tieteenalakohtaisia tutkimuseettisiä ohjeistuksia

Kansainvälisiä ohjeistuksia ja koodistoja