Kansainväliset ohjeet

Tälle sivulle on kerätty kansainvälisiä ohjeistuksia, jotka liittyvät tutkimusetiikkaan ja tieteelliseen julkaisemiseen.

TENKin vuonna 2012 uudistama Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohje (HTK-ohje) on linjauksiltaan sopusoinnussa kansainvälisten ohjeistojen kanssa, mutta sisältää lisäksi ohjeet Suomessa noudatettavasta HTK-loukkausepäilyjen tutkintamenettelystä.